top of page

כדי להבטיח את עתידך ועתיד משפחתך עליך להתכונן מראש לכל מקרה אפשרי. איש אינו אוהב לדון באפשרות שייתכן ובעתיד יאלץ להשתמש בפוליסת ביטוח החיים. למרות זאת, כאשר מגיע הזמן להפעיל את הביטוח, כולנו עושים זאת ומודים שרכישת הפוליסה הייתה מוצדקת.פוליסות ביטוח אחרות הם הגנה מפני מה שאולי יקרה בעתיד, ביטוח חיים הוא הגנה מפני משהו שיקרה בוודאות. ביטוח חיים נועד להעניק ביטחון כלכלי לבני משפחתך במקרה של מוות. כמו כן, זהו אפיק חיסכון לטווח ארוך כדוגמת קרן פנסיה או קופת גמל. ביטוח חיים מאפשר לדוגמה, הבטחת הכנסה לגיל פרישה - אם באמצעות גמל חודשי או באמצעות סכום הוני חד פעמי, בנוסף על כיסויים בעת תקופת הביטוח כאובדן כושר עבודה וכסיכון למקרה מוות.לקבלת הצעה לביטוח חיים ולדרכי יצירת קשר לחץ כאן.

 

מאמר בנושא ביטוח חיים – נכתב ע"י שלומי צור
 

ישנם שני מסלולי ביטוח בסיסיים. האחד הינו "ריסק טהור" - במסגרת הסכם זה חברת הביטוח משלמת פיצויים במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח בלבד. השני הינו "ריסק עם חיסכון" - במסגרת הסכם זה חברת הביטוח משלמת פיצויים הן במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח והן בהגיעו לגיל מסוים, בדרך כלל זהו גיל הפרישה. 

 

בפוליסות מסוג ביטוח חיים אין גבול ממשי לקביעת גודל הפיצוי וזה תלוי בנכונותך לשלם את עלות הביטוח ובהסכמתו של המבטח למכור לך את הביטוח בסכום המבוקש. 

למשל אם דאגתם ואכן עשיתם מספר פוליסות לביטוח חיים הרי שבמקרה אסון ישולמו אך ורק הסכומים שנקבעו בפוליסות בסך הכול. אם קרה ויש לכם את הזכות לתבוע גורם אחר אז נשמרת זכות זו בנוסף לקבלת תגמולי הביטוח ואין קיזוז בין הסכומים השונים. 

 

חשוב לדעת כי יש צורך בהודעה לחברת הביטוח על מחלה לאחר רכישת הפוליסה על מנת לקבל את תגמולי הביטוח במקרה אסון. בביטוח חיים קיימת חובת הודעה למבטח על מצב בריאותו של המבוטח ועל כל עניין רלוונטי אשר הוזכר בזמן הצעת הביטוח. 

לעומת זאת, בפוליסת מסוג ביטוח חיים אין שום חובת הודעה על החמרה בסיכון לאחר שנמסרה הצהרת הבריאות לנציג החברה. חשוב לדעת כי ביטוח החיים אינו ניתן לביטול חד צדדי על-ידי חברת הביטוח במקרה שכזה. 

 

בביטוח חיים נדרשת ההסכמה מהאדם שחייו מבוטחים, כלומר בעל אינו יכול לבטח את חיי אשתו ובת אינה יכולה לבטח את חיי הוריה ללא הסכמתם בכתב. 

 

לפעמים נשאלת השאלה האם ניתן לשנות תנאים בהסכם הביטוח? חשוב לדעת כי ניתן לשנות את תנאי החוזה במהלך תקופת הביטוח אך ורק בהסכמת שני הצדדים. לעתים רשאי המבטח לשנות את תנאי הביטוח או דמי הביטוח במהלך תקופת הביטוח, באישור המפקח על הביטוח ובתנאים המפורטים בחוזה הביטוח. 

 

צור קשר וקבל הצעת מחיר חינם!
052-5555069
contact@psagot-rom.co.il

 

ביטוח חיים

האם בדקת בעבר האם הביטוח הפנסיוני שלך מתאים לצרכיך האישיים? לחץ כאן למידע נוסף

או מלאו פרטים ונחזור אליכם:

052-5555069

קבלו ייעוץ והצעת מחיר חינם!

ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page